Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy Lauderových škol (8. 3. 2016)

(pro školní rok 2016/17)

Vážení zájemci o naši školku,

dovolte mi informovat vás o podrobnostech letošního zápisu.

1) Prosíme vás, abyste předem vyplnili přihlášku a doručili ji do školy – osobně (sekretariát školy) či elektronicky (skola@lauder.cz). Nejpozději do 7. března 2016. Přihlášku naleznete níže.

2) K zápisu můžete přijít kdykoliv v rozmezí 14:00–18:00.

3) Kromě Přihlášky naleznete níže také Kritéria k zápisu.

4) Termín zápisu: 8. března (14:00–18:00).

5) S sebou si, prosím, přineste rodný list zapisovaného dítěte (a váš občanský průkaz/pas).

V Praze dne 16. 2. 2016

Petr Karas, ředitel školy

- Přihláška do MŠ

- Kritéria k zápisu do MŠ

(Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy je výsledkem správního řízení (§ 34, § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona. Tato rozhodnutí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (www.lauder.cz). O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, §71, odst. 1, 3). Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.)Novinky