Zápis do mateřské školky

Zápis do nově otevírané školky Gan Jehuda v Belgické ulici dopadl výborně. Máme plně obsazenou třídu.

Více o školce naleznete v koncepci: Základní informace – Ke stažení, příp. zde: Koncepce MŠ

Vážení rodiče,
s potěšením vám oznamujeme, že jsme během  zápisu do školky Gan Jehuda vydali 17 žádostí o přijetí dítěte. Počítáme prozatím s otevřením jedné třídy. Dostavte se, prosím, osobně do konce dubna za paní ředitelkou Kateřinou Dejmalovou k podpisu smlouvy. Doporučujeme si předem domluvit dobu setkání.
 Nyní máte čas, abyste navštívili ošetřujícího lékaře vašeho dítěte a získali potvrzení  ke vstupu do školky se zprávou o prodělaném povinném očkování. Toto potvrzení s vyplněnou žádostí doručte škole (většina z vás žádost vyplnila v době zápisu).
 Průběžně vás budeme informovat  o rekonstrukci budovy pro školku a zahájení činností. Včas vás seznámíme se všemi učitelkami ve školce a dalšími důležitými informacemi.

Na spolupráci s Vámi se těší
Radka Sobolová, zástupkyně pro předškolní výchovu a 1. stupeň ZŠ


Novinky