Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis do 1. třídy

Vážení zájemci o naši 1. třídu,

letošní zápis do 1. třídy bude zcela odlišný, než jsme psali a než bylo plánováno. V souvislosti s nařízenou karanténou neproběhne zápis avizovaného 6. dubna, navíc se zcela mění i formát zápisu:

  1. děti nebudou vůbec zápisu přítomné
  2. ani rodiče nemusí v naprosté většině případů do školy
  3. rodiče jen vyplní několik dokumentů a pošlou je zpět do školy
  4. pohovor se bude týkat jen rodičů dětí, které neznáme z naší MŠ. Rovnou však avizujeme, že pravděpodobnost přijetí je nízká, neboť jen z naší MŠ se hlásí přes dvacet předškoláků.

Termíny a náležitosti:

  1. Ti, kdo nám poslali registraci/přihlášku a jsou z naší MŠ, se nemusí již o nic starat. 1. dubna je obešleme – mailem – s přiděleným registračním číslem a dokumentem o zahájení správního řízení. Více nebudeme potřebovat, pohovor nebude nutný.
  2. Ti, kdo nám poslali registraci/přihlášku a nejsou z naší MŠ. 1. dubna je obešleme – mailem – s přiděleným registračním číslem a dokumentem o zahájení správního řízení. Plus je poprosíme o zaslání obyčejné kopie rodného listu. Po obdržení dokumentů se dohodneme se zájemci na pohovoru, který se bude konat 20. dubna. osobně ve škole. Pokud bude platit karanténa, tak videokonferenčně.
  3. Ti, kdo dosud nepodali registraci k zápisu, prosím, aby nejpozději do 8. dubna poslali přihlášku/registraci – viz níže. Pak budeme postupovat dle bodu 2.
  4. Tím, že u zápisu nebudou přítomny děti, odpadne posuzování zralosti. U většiny dětí naší MŠ toto již proběhlo, ale pro zbytek jsou k dispozici naše paní speciální pedagožka a psycholožka. Zatím určitě nelze, navíc jsou uzavřené poradny, ale pokud byste měli zájem, určitě bude vhodné v druhé polovině dubna kontaktovat je.

Kritéria přijetí jsou přiložena. Co se týká zaslání registrace/přihlášky – lze osobně (škola stále otevřena), poštou či datovou schránkou (ID: q2vxjdw). Co se týká dokumentu o zahájení správního řízení, lze sken i mailem. Kopie RL opět osobně, poštou či datovkou.

Omlouváme se za komplikace, snažíme se minimalizovat problémy pro rodiče i děti.

(Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na základní školu je výsledkem správního řízení (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona. Tato rozhodnutí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (www.lauder.cz). O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, §71, odst. 1, 3). Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.)

Níže naleznete kritéria pro přijímání do 1. třídy ZŠ a registraci/přihlášku k vyplnění.

Dokumenty k zápisu pro školní rok 2020/21Novinky