ZÁPIS do 1. TŘÍDY

Zápis do 1. třídy Lauderových škol - 2. termín (10. února 2016)

(pro školní rok 2016/17)

Vážení zájemci o naši 1. třídu,

dovolte mi informovat vás o podrobnostech letošního zápisu.

V tomto roce bude zápis realizován mírně odlišně než v předchozích letech. Za prvé vstoupila v účinnost novela školského zákona. Podle ní se nově i jako církevní škola musíme řídit Správním řádem v oblasti přijímání dětí do škol. Za druhé předchozí roky ukázaly, že s ohledem na stále vyšší počet zájemců, vysoce překračující kapacitu školy, je nutné více formalizovat proces zápisu.

Vlastní obsah zápisu, osobní jednání s rodiči i žáky, to vše zachováme. Ale organizace se malinko změní.

1) Prosíme vás, abyste předem vyplnili přihlášku a doručili ji do školy – osobně (sekretariát školy) či elektronicky (skola@lauder.cz). Nejpozději do 5. února 2016. Přihlášku naleznete níže.

2) Pokud se dramaticky nezvýší počet zájemců o druhé kolo, předběžně platí čas zápisu: 14:00. V případě vyššího počtu uchazečů vás budeme informovat.

3) Kromě Přihlášky naleznete níže také Informace k zápisu.

4) Náhradní termín zápisu: 10. února (14:00).

5) S sebou si, prosím, přineste rodný list zapisovaného dítěte (a váš občanský průkaz/pas).

Děkuji za pochopení. Vím, že na zaslání přihlášky nezbývá mnoho času, ale na druhé straně to zabere opravdu krátký čas.

V Praze dne 25. 1. 2016

Petr Karas, ředitel školy

- Přihláška do 1. třídy

- Informace k zápisu

(Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na základní školu je výsledkem správního řízení (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona. Tato rozhodnutí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (www.lauder.cz). O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, §71, odst. 1, 3). Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.)Novinky