Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení studenti, rodiče, kolegové,

1. září zahajujeme nový školní rok. Snad bude méně komplikovaný než předchozí.

V 8:30 začínají třídnické hodiny (v učebnách), resp. testování (viz níže). Jen primu poprosíme o příchod nejpozději již v 8:15 (do učebny).

V 9:00 je slavnostní zahájení školního roku (na dvoře). ALE letos se týká opravdu jen prvňáčků a primánů. A jejich rodin. Tedy rodiče všech ostatních tříd prosíme, aby se ve škole pokud možno nezdržovali (a jen si případně kolem cca 9:30 děti vyzvedli).

Pokud bude pršet, bude zahájení pro prvňáčky a primány v tělocvičně školy (9:00–9:30).

Předpokládaný konec 1. školního dne je v 9:30.

Pro žáky 1.–3. třídy letos již od 1. září otevíráme družinu (od 2. září mohou normálně chodit jako vždy i dětí 4. třídy). Pokud rodiče projeví zájem, mohou děti zůstat ve škole, dopoledne (po ukončení třídnických hodin) budou ve třídách s třídními učiteli, po obědě budou v družině. Konec standardní v 17:00.

Letos máme družinový provoz 1. září poprvé, snahou je pomoci rodičům, současně však u 1. třídy prosím rodiče o zvážení, zda by si žáci neměli první školní den užít jinak. Třídy i družina je k dispozici, pokud budete potřebovat. Prosím, abyste třídním napsali, zda si děti budete vyzvedávat po ranním zahájení nebo až odpoledne v družině – ad stravování apod.

Jídelna funguje v tento den pouze pro školku a žáky 1.–3 třídy, kteří budou ve škole. Od 2. září již plně.

Mateřská škola bude 1. září otevřena normálně od 7:30 do 17:00. Jídlo je zajištěno.

Od 2. září se jede dle rozvrhů (prima je na adapťáku), u tříd 1. stupně pozvolnější nástup. Od 2. září funguje ranní družina.

Kroužky a přípravky začínají v týdnu od 4. října.

OPATŘENÍ v souvislosti s Covid-19

1) ve škole proběhne preventivní screeningové antigenní testování žáků ZŠ a G s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první den školního vyučování (pro 1.Z druhý den) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září. https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Prosíme o certifikáty předem (třídním).

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Nicméně toto testování musí být z daného dne (1., 6. a 9. září), tedy brzy ráno, proto příliš nedoporučujeme – antigenní testy má škola zdarma, je pro nás jednodušší děti otestovat, než poslouchat výmluvy u pozdních příchodů…

2) (nově) pokud rodič (žák) odmítne testování (a nemá potvrzení o očkování či prodělání nemoci), může se žák účastnit výuky, ale po celou dobu s rouškou (i ve třídě), škola by měla zajistit oddělené sociálky, musí se žák stravovat odděleně, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách atd. Prosím, toto důrazně nedoporučuji. Jsou z toho komplikace pro školu i pro žáka. Můžete si myslet o povinném testování, co chcete, ale v dané podobě – antigenní neinvazivní, opravdu nejsou větší zátěží pro dítě. Většinu dětí běžně potkáváme přes den s prsty hlouběji v nose, než kam zasáhne tyčinka testu. Ve srovnání s tím nechat dítě celý den v roušce, oddělovat ho od kolektivu a přidělávat komplikace všem kolem mi to připadá jako malá cena. Ale ačkoliv odmítnutí nepovažuji za moudrý nápad, jako ředitel školy jsem vázán předpisem a v případě odmítnutí testu budeme postupovat dle manuálu MŠMT.

3) od 1. září po celou dobu pobytu v LŠ pro všechny povinné roušky (děti v MŠ ne, ale rodiče, prosíme ano) ve společných prostorách. V učebnách se bude učit bez roušek.

Jinak v následujících dnech prosíme rodiče, aby pokud to není nezbytné, do školy nevstupovali. A všechny žáky, zaměstnance a rodiče ve společných prostorách školy (netýká se učeben a družiny) o roušky.

Přeji šťastný vstup do nového školního roku.

Petr KarasNovinky