Zahájení školního roku 2016/2017

MŠ se sejde v 9 h ve školce.

Prvňáčci se setkají v 8:30 ve své třídě v 1. patře.

Slavnostní zahájení 20. školního roku Lauderových škol a přivítání prvňáčků s primány proběhne na hřišti v 9 h.

Následovat budou třídnické hodiny (kromě 1. třídy).

Ukončení cca 10:00–10:30. Družina 1. den není, nevaří se (jen pro školku - ta funguje).

Od 2. září již výuka probíhá dle rozvrhu.

Kroužky začnou v půlce září.Novinky