Žáci navštívili naše seniory

Žáci první a páté třídy navštívili seniory na Horákové s purimovým programem.

 

Žáci u seniorů

Chtěla bych jménem našich seniorů i jménem svým moc poděkovat za dnešní PURIMOVOU návštěvu žáků Lauderovy školy (1. třída a část 5. třídy) s doprovodem pí uč. Sobolové, pí uč. Rohálové. Děti přinesly našim klientům kousek sluníčka a hřejivých úsměvů, dárečky- pěkné obrázky, které sami nakreslily, zazpívaly nám a s našimi klienty si pohovořili. Bylo to přirozené a milé.
Děkujeme za milé setkání a budeme rádi, když se zase někdy zopakuje.
za Denní centrum seniorů - Židovská obec v Praze PaedDr. Kateřina Tlustá, vedoucíNovinky