Vystoupení žáků

Dne 6. září vystoupily děti z Lauderových škol v libeňské synagoze na vernisáži výtvarné skupiny Noce, která svými výstavami podporuje a získává peníze pro opravu synagogy v Nové Cerekvi.

Žáci Lauderových škol zde zahráli představení o východu Židů z Egypta. Celé představení uvedli v hebrejštině (žáci 4. třídy se třetím rokem učí hebrejštinu podle programu TAL AM). Divadlo nacvičili pod vedením Terezy Gafny Foltýnové ve spolupráci s třídní učitelkou Radkou Sobolovou.Novinky