Výsledky zápisu ZŠ

Vážení rodiče,

v letošním roce se opět k zápisu do 1. třídy dostavilo více dětí, než můžeme přijmout. Proto jsme museli postupovat dle předem zveřejněných kritérií.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí posíláme vyjádření poštou. Přijaté najdete dle registračních čísel níže. Prosím rodiče všech přijatých, aby nám mailem/poštou potvrdili do 21. května 2021 zájem o nástup svých dětí od září. Abychom mohli případně přijmout další.

Rodičům nepřijatých žáků nabízíme možnost vyjádřit trvající zájem o Lauderovy školy na email skola@lauder.cz. Dojde-li k uvolnění místa, budeme právě z těchto dětí vybírat. Rozhodnutí o nepřijetí dětí do školy budeme rozesílat od 6. května. Odvolat se proti tomuto rozhodnutí má smysl pouze, pokud se domníváte, že ze strany školy došlo ke správnímu deliktu a my jsme postupovali v rozporu se správním řádem. Toto odvolání je možné až po doručení rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě. Projevení trvajícího zájmu je pro nás všechny mnohem efektivnější.

Na závěr bych chtěl ještě jednou vyjádřit, že mě osobně mrzí, že musíme z kapacitních důvodů řadu dětí odmítat.


S pozdravem a prosbou o pochopení

Petr Karas

ředitel školy

Seznam přijatých dětí – dle registračních čísel – školní rok 2021/2022

(Základní škola Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při ŽOP, Belgická 25, 120 00, Praha 2)

ZS012021

ZS022021

ZS032021

ZS042021

ZS052021

ZS062021

ZS072021

ZS082021

ZS092021

ZS102021

ZS112021

ZS122021

ZS162021

ZS172021

ZS182021

ZS192021

ZS202021

ZS212021

ZS222021

ZS262021

ZS272021 (domácí vzdělávání)

ZS292021

ZS332021

ZS362021

Odklady

ZS242021
ZS282021Novinky