Výsledky zápisu

Vážení rodiče,

v letošním roce se opět k zápisu do mateřské školy dostavilo daleko více dětí, než můžeme přijmout. Proto jsme museli postupovat dle předem zveřejněných kritérií.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí posíláme vyjádření poštou.

Přijaté najdete dle registračních čísel níže.

Rodičům nepřijatých žáků nabízíme možnost vyjádřit trvající zájem o Lauderovy školy na email skola@lauder.cz. Dojde-li k uvolnění místa, budeme právě z těchto dětí vybírat. Rozhodnutí o nepřijetí dětí do školky budeme rozesílat od 19. května. Odvolat se proti tomuto rozhodnutí má smysl pouze, pokud se domníváte, že ze strany školy došlo ke správnímu deliktu (u předškoláků) a my jsme postupovali v rozporu se správním řádem. Toto odvolání je možné až po doručení rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě. Projevení trvajícího zájmu je pro nás všechny mnohem efektivnější.

Na závěr bych chtěl ještě sdělit, že mě osobně mrzí, že musíme z kapacitních důvodů řadu dětí odmítat.

S pozdravem a prosbou o pochopení

Petr Karas, ředitel školy

Seznam přijatých dětí – dle registračních čísel – školní rok 2021/2022 – MŠ

(Mateřská škola Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při ŽOP, Belgická 25, 120 00, Praha 2)

MS012021

MS022021

MS042021

MS102021

MS122021

MS132021

MS142021

MS192021

MS202021

MS222021

MS232021

MS272021

MS292021

MS302021

MS332021Novinky