Výsledky zápisu

Vážení rodiče,

v letošním roce se opět k zápisu do mateřské školy dostavilo daleko více dětí, než můžeme přijmout. Proto jsme museli postupovat dle předem zveřejněných kritérií.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí posíláme vyjádření poštou.

Přijaté najdete dle registračních čísel níže.

Rodičům nepřijatých žáků nabízíme možnost vyjádřit trvající zájem o Lauderovy školy na email skola@lauder.cz. Dojde-li k uvolnění místa, budeme právě z těchto dětí vybírat. Rozhodnutí o nepřijetí dětí do školky budeme rozesílat od 18. května. Odvolat se proti tomuto rozhodnutí má smysl pouze, pokud se domníváte, že ze strany školy došlo ke správnímu deliktu (u předškoláků) a my jsme postupovali v rozporu se správním řádem. Toto odvolání je možné až po doručení rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě. Projevení trvajícího zájmu je pro nás všechny mnohem efektivnější.

Na závěr bych chtěl ještě sdělit, že mě osobně mrzí, že musíme z kapacitních důvodů řadu dětí odmítat.

S pozdravem a prosbou o pochopení

Petr Karas, ředitel školy

Seznam přijatých dětí – dle registračních čísel – školní rok 2020/2021 – MŠ

(Mateřská škola Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při ŽOP, Belgická 25, 120 00, Praha 2)

MS012020
MS022020
MS032020
MS052020
MS062020
MS082020
MS092020
MS102020
MS112020
MS122020
MS132020
MS162020
MS172020
MS182020
MS192020
MS202020
MS242020
MS252020
MS272020
MS282020
MS292020
MS302020
MS312020
MS322020
MS352020
MS362020

Domácí vzdělávání: MS212020, MS372020Novinky