Výsledky zápisu

Vážení rodiče,

v letošním roce se opět k zápisu do 1. třídy dostavilo více dětí, než můžeme přijmout. Proto jsme museli postupovat dle předem zveřejněných kritérií.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí posíláme vyjádření poštou. Přijaté najdete dle registračních čísel níže. Prosím rodiče všech přijatých, aby nám mailem/poštou potvrdili zájem opravdu nastoupit do 22. května 2020. Abychom mohli případně přijmout další.

Rodičům nepřijatých žáků nabízíme možnost vyjádřit trvající zájem o Lauderovy školy na email skola@lauder.cz. Dojde-li k uvolnění místa, budeme právě z těchto dětí vybírat. Rozhodnutí o nepřijetí dětí do školy budeme rozesílat od 7. května. Odvolat se proti tomuto rozhodnutí má smysl pouze, pokud se domníváte, že ze strany školy došlo ke správnímu deliktu a my jsme postupovali v rozporu se správním řádem. Toto odvolání je možné až po doručení rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě. Projevení trvajícího zájmu je pro nás všechny mnohem efektivnější.

Na závěr bych chtěl ještě jednou vyjádřit, že mě osobně mrzí, že musíme z kapacitních důvodů řadu dětí odmítat.


S pozdravem a prosbou o pochopení

Petr Karas

ředitel školy

Seznam přijatých dětí – dle registračních čísel – školní rok 2020/2021

(Základní škola Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při ŽOP, Belgická 25, 120 00, Praha 2)

ZS012020
ZS022020
ZS032020
ZS042020
ZS052020
ZS062020
ZS072020
ZS082020
ZS102020
ZS112020
ZS122020
ZS132020
ZS152020
ZS162020
ZS172020
ZS182020
ZS192020
ZS202020
ZS212020
ZS232020
ZS262020
ZS272020

Odklady

ZS092020
ZS242020
ZS252020Novinky