Výsledky zápisu

Vážení rodiče,

v letošním roce se opět k zápisu do mateřské školy dostavilo daleko více dětí, než můžeme přijmout. Proto jsme museli postupovat dle předem zveřejněných kritérií.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí posíláme vyjádření poštou.

Přijaté najdete dle registračních čísel níže.

Rodičům nepřijatých žáků nabízíme možnost vyjádřit trvající zájem o Lauderovy školy na email skola@lauder.cz. Dojde-li k uvolnění místa, budeme právě z těchto dětí vybírat. Rozhodnutí o nepřijetí dětí do školky budeme rozesílat od 15. května. Odvolat se proti tomuto rozhodnutí má smysl pouze, pokud se domníváte, že ze strany školy došlo ke správnímu deliktu (u předškoláků) a my jsme postupovali v rozporu se správním řádem. Toto odvolání je možné až po doručení rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě. Projevení trvajícího zájmu je pro nás všechny mnohem efektivnější.

Na závěr bych chtěl ještě sdělit, že mě osobně mrzí, že musíme z kapacitních důvodů řadu dětí odmítat. Letos jsme museli odmítnout šestnáct zájemců, mnoho z nich, které známe a kteří mají na školu kontakty. Nepodařilo se přijmout ani všechny děti, které mají na škole sourozence, ani všechny děti členů ŽOP, ani všechny předškoláky. Na 33 zájemců jsme měli 14 volných míst, nakonec jsme přijali o tři více - jedno na domácí vzdělávání, další dvě nad povolenou kapacitu MŠMT, ale dle hygienické normy, více již nelze.

S pozdravem a prosbou o pochopení

Petr Karas

ředitel školy

Seznam přijatých dětí – dle registračních čísel – školní rok 2019/2020 – MŠ

(Mateřská škola Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při ŽOP, Belgická 25, 120 00, Praha 2)

MS012019
MS042019
MS052019
MS062019
MS072019
MS082019
MS102019
MS122019
MS132019
MS172019
MS202019
MS212019
MS232019
MS252019
MS292019
MS302019
MS322019Novinky