Výsledky zápisu

Vážení rodiče,

v letošním roce se opět k zápisu do 1. třídy dostavilo více dětí, než můžeme přijmout. Proto jsme museli postupovat dle předem zveřejněných kritérií.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí posíláme vyjádření poštou. Přijaté najdete dle registračních čísel níže. Prosím rodiče všech přijatých, aby nám mailem/poštou potvrdili zájem opravdu nastoupit do 20. května 2019. Abychom mohli případně přijmout další.

Rodičům nepřijatých žáků nabízíme možnost vyjádřit trvající zájem o Lauderovy školy na email skola@lauder.cz. Dojde-li k uvolnění místa, budeme právě z těchto dětí vybírat. Rozhodnutí o nepřijetí dětí do školy budeme rozesílat od 9. května. Odvolat se proti tomuto rozhodnutí má smysl pouze, pokud se domníváte, že ze strany školy došlo ke správnímu deliktu a my jsme postupovali v rozporu se správním řádem. Toto odvolání je možné až po doručení rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě. Projevení trvajícího zájmu je pro nás všechny mnohem efektivnější.

Na závěr bych chtěl ještě jednou vyjádřit, že mě osobně mrzí, že musíme z kapacitních důvodů řadu dětí odmítat.


S pozdravem a prosbou o pochopení

Petr Karas

ředitel školy

Seznam přijatých dětí – dle registračních čísel – školní rok 2019/2020

(Základní škola Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při ŽOP, Belgická 25, 120 00, Praha 2)

ZS022019
ZS042019
ZS072019
ZS082019
ZS092019
ZS112019
ZS122019
ZS152019
ZS162019
ZS172019
ZS202019
ZS212019
ZS222019
ZS252019
ZS262019
ZS272019
ZS282019
ZS302019
ZS322019
ZS332019

Domácí/zahraniční vzdělávání

ZS032019

Odklady

ZS232019
ZS292019
ZS312019

(plus ještě jeden se řeší)Novinky