Výsledky zápisu

Vážení rodiče,

v letošním roce se opět k zápisu do mateřské školy dostavilo více dětí, než můžeme přijmout. Proto jsme museli postupovat dle předem zveřejněných kritérií.

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí posíláme vyjádření poštou. Přijaté najdete dle registračních čísel níže.

Rodičům nepřijatých žáků nabízíme možnost vyjádřit trvající zájem o Lauderovy školy na email skola@lauder.cz. Dojde-li k uvolnění místa, budeme právě z těchto dětí vybírat. Rozhodnutí o nepřijetí dětí do školy budeme rozesílat 18. března. Odvolat se proti tomuto rozhodnutí má smysl pouze, pokud se domníváte, že ze strany školy došlo ke správnímu deliktu a my jsme postupovali v rozporu se správním řádem. Toto odvolání je možné až po doručení rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě. Projevení trvajícího zájmu je pro nás všechny mnohem efektivnější.

Na závěr bych chtěl ještě jednou vyjádřit, že mě osobně mrzí, že musíme z kapacitních důvodů řadu dětí odmítat.

S pozdravem a prosbou o pochopení

Petr Karas

ředitel školy

Seznam přijatých dětí – dle registračních čísel – školní rok 2016/2017 – MŠ

(Základní škola Lauderovy MŠ, ZŠ a gymnázia při ŽOP, Belgická 25, 120 00, Praha 2)

MŠ/LŠ/01/2016

MŠ/LŠ/04/2016

MŠ/LŠ/11/2016

MŠ/LŠ/09/2016

MŠ/LŠ/10/2016

MŠ/LŠ/02/2016

MŠ/LŠ/06/2016

MŠ/LŠ/18/2016

MŠ/LŠ/17/2016

MŠ/LŠ/03/2016

MŠ/LŠ/14/2016

MŠ/LŠ/15/2016Novinky