Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na Lauderových školách, konaného dne 23. dubna 2009 (pro šk. rok 2009/2010) – přidělené kódy.

Prima
Přijatí: 5, 18, 23, 31, 35, 36, 43, 55, 62, 74, 85, 87
Nepřijatí: 8, 27, 48, 51, 65

Kvinta
Přijatí: 1, 4, 7, 15, 20, 24, 40, 71
Nepřijatí: 14, 19, 21, 22, 25, 29, 30


Novinky