Výsledky (oprava Cermatu)

(Vážení uchazeči, Cermat, který vytváří, zpracovává a vyhodnocuje testy Ma a ČjL, zjistil v testu češtiny (2. termín) chybu. V pátek odpoledne a v sobotu rozeslal upravené výsledky školám. Změny se dotkly čtyř uchazečů o naše gymnázium (00132018, 00222018, 00162018, 00062018), ale neovlivnily přijetí/nepřijetí. U 00222018 však přidání bodu znamenalo posun na 21. místo. Snad nás už další překvapení od Cermatu nečeká. V Praze 28. dubna, Petr Karas)

Výsledky přijímacích zkoušek 2018 – do primy osmiletého gymnázia LŠ

Přijímacích zkoušek ve dnech 13.–18. dubna 2018 se zúčastnilo 65 z 66 přihlášených uchazečů.

V souladu se zveřejněnými kritérii přijímacího řízení byli na základě těchto přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří se umístili do 20. místa včetně.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽOP, a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v čem je spatřován rozpor se správním řádem.

Pokud nevidíte pochybení ve správním řádu, ale chcete projevit zájem o přijetí v případě uvolnění místa, stačí mailová (petr.karas@lauder.cz) či písemná zpráva. Pokud by došlo k uvolnění míst (zájemci nastoupí na jinou školu), ozveme se.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, zasláno poštou. U přijatých stačí dle správního řádu toto zveřejnění.

Zápisový lístek, podepsaný zákonným zástupcem a přijatým uchazečem, je nutné odevzdat do 15. 5. 2018, a to v kanceláři školy každý pracovní den v době 8:00–16:00.

S ohledem na méně úspěšné zájemce vás však prosíme, abyste lístky odevzdávali co nejdříve, příp. nám dali mailově vědět, pokud jste se rozhodli pro jinou školu.

Dne 27. dubna 2018

Petr Karas, ředitel Lauderových škol

Zde jsou evid. čísla (uvedena v pozvánkách k přijímacím zkouškám) uchazečů , kteří byli přijati.

00252018
00522018
00302018
00052018
00232018
00132018
00012018
00432018
00562018
00272018
00082018
00292018
00362018
00142018
00312018
00342018
00382018
00042018
00412018
00152018

Kompletní listina – identifikační čísla, procenta, pořadí – ZDE.Novinky