Výsledky dopolňujících voleb

Konečné výsledky doplňujících voleb do školské rady, které proběhly 20. září 2006:

Za rodiče:

 • Dita Roubíčková – 16 hlasů
 • Milada Čechová - 13 hlasů

Učitelé:

 • Radka Sobolová – 14 hlasů
 • Jan Divecký – 13 hlasů
 • Alena Pírková – 8 hlasů

Studenti:

 • Zuzana Neradová – 5 hlasů
 • David Stern – 4 hlasů
 • Eva Kotašková – 2 hlasy
Aktuální složení Školské rady:

Za pedagogické pracovníky školy:

 • Radka Sobolová (1. stupeň, Gur Arje)
 • Jan Divecký (2. stupeň, Gur Arje)
 • Erika Kořínková Pavla Vondráčková (Or Chadaš)

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni do Školské rady:

 • Miriam Loukotová (1. stupeň, Gur Arje)
 • Dita Roubíčková (2. stupeň, Gur Arje)
 • Zuzana Neradová, David Kostka (Or Chadaš)

Za zřizovatele:

 • Dr. Kučera, p. Nürnberger (Gur Arje)
 • Dr. Kučera, Mgr. Semerádová (Or Chadaš)


Novinky