Výsledky

přijímacích zkoušek na gymnázium (2. kolo)

Na gymnázium Lauderových škol byli v 2. kole přijati studenti, kteří konali přijímací zkoušky pod číslem:

1, 2, 4, 12, 13, 14, 21, 22Novinky