Vyhodnocení dotazníků

z listopadu 2009


1) Rodiče I. a II. stupně, resp. primy (Ke stažení!)

Sledované oblasti:
VZDĚLÁVACÍ POŽADAVKY RODIČŮ
KLIMA ŠKOLY
SPOKOJENOST RODIČŮ SE ŠKOLOU
MOŽNÁ SPOLUPRÁCE S RODIČI


2) Rodiče studentů gymnázia (Ke stažení!)

Sledované oblasti:
VZDĚLÁVACÍ POŽADAVKY RODIČŮ
KLIMA ŠKOLY
SPOKOJENOST RODIČŮ SE ŠKOLOU


Novinky