Volnočasové aktivity

Nabídka volnočasových aktivit pro žáky a studenty Lauderových škol

Školní rok 2018/19

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o nabídce volnočasových aktivit pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia. V případě zájmu o některý z kroužků LŠ kontaktujte Gabrielu Kučerovou na adrese: gabriela.kucerova@lauder.cz.

U sportovních kroužků SK Hakoach se obracejte na Davida Steinera, SK Hakoach: 604487664, steiner@hakoach.cz.

Kroužky začínají činnost v týdnu od 17. září 2018.

Pololetní poplatek za jeden školou pořádaný kroužek je 1 300 Kč. Cenu kroužků společnosti kroužky.cz a Hakoach určují organizátoři.

Zájmové odpolední aktivity pro děti a studenty jsou ve škole vedeny lektory z řad učitelů nebo externistů (LŠ), dále lektory z agentury kroužky.cz a v září poprvé bude ve škole probíhat několik sportovních kroužků, které povedou lektoři z Hakoachu (viz tabulka).

Leták s podrobnými informacemi, s termíny dle nového rozvrhu dostanete 3. 9. 2018. Zájmové aktivity provozujeme při naplnění minimálně 5 přihlášených.

Hakoach – sportovní kroužky pro děti

Nabídku SK Hakoach ve spolupráci s LŠ naleznete zde.

U sportovních kroužků SK Hakoach se obracejte na Davida Steinera, SK Hakoach: 604487664, steiner@hakoach.cz.

Lauderovy školy

Midraš: Cestou příběhů
vyučuje: Aleš Weiss
Čas: po dohodě se zájemci

Midraš je žánr rabínské literatury, který tvůrčím způsobem propojuje biblické pasáže s etickými a náboženskými hodnotami svých autorů formou výkladů, příběhů a podobenství. V kroužku budeme číst vybrané tradiční midraše, zamýšlet se nad pohnutkami a cíli jejich autorů, ale i vytvářet midraše vlastní. Kroužek je určen žákům 2. až 5. třídy.

Ranní modlitba
Vyučuje: Gafna Váňová
Čas: každý den od 7:50–8:25

Tento kroužek navazuje na ranní modlitbu z minulých let. Každé ráno se v něm budeme scházet ke studentskému šachritu, během kterého se děti naučí modlit se hlavní modlitby této části dne, v pondělí a ve čtvrtek si vyslechnou čtení z Tóry a krátkou drašu. Zájemci se také naučí sami modlitbu vést. Kroužek je otevřený pro všechny studenty i učitele školy nehledě na věk. Vítáni jsou i rodiče. Je možné do něj chodit i bez přihlášení a pouze nárazově. Přihlášeným dětem, respektive jejich rodičům ale budeme garantovat (pokud si to budou přát) dohled nad docházkou dětí.

Kytara pro začátečníky i pokročilé
Vyučuje: Tomáš Fingerland
Čas:  kytara I. – pondělí 13:15–14:00
kytara II. – pondělí 14:15–15:00

Krav maga (bojové umění) pro 1. stupeň
Vyučuje: David Bohbot a Keren Bohbotová
Čas: středa 16:00–17:00

Krav maga je to izraelská speciální obranná a útočná technika, založená na velice jednoduchém, ale praktickém principu. Používá se v izraelské armádě.

Vědomé cvičení na základě principů Hatha Jógy
Vyučuje: Hana Alisa Omer
Čas: středa 14:00–14:45

Síla, flexibilita, rovnováha, koordinace, úspor energie, klouby, vědomé dýchání, vědomá meditace.

Šachový kroužek pro děti i studenty
Vyučuje: Jan Daňhel, Jakub Peter, Ivan Kühmund, František Bánayi
Čas: středa 14:00–15:00, 15:00–16:00

Pomocníky při výuce budou další členové šachového klubu Makabi Steinitz, Ivan Kühmund a František Bányai.

Do světa příběhů – literárně dramatický kroužek na způsob čtenářských klubů
Vyučuje: Anna Hoťová
Čas: středa 14:30–16:00

V tomto kroužku si děti budou číst. Chvilku spolu, chvilku každý sám. O přečteném příběhu si budou povídat a plnit různé úkoly, které s textem souvisí. Děti se budou učit pracovat s textem a procvičovat své prezentační dovednosti. To vše zábavnou formou. Kroužek je určen pro žáky od 2. do 4. třídy.

Pěvecký sbor
Vyučuje: Helena Divecká
Čas: pondělí 13:00–14:30

Zaměříme se na židovské písně v hebrejštině, občas přidáme i nějakou českou nebo i jinojazyčnou. Budeme rozvíjet rytmické cítění, intonaci apod. tak, aby děti měly z hudby radost. Také využijeme hudebních nástrojů, na které děti hrají. A když bude příležitost, budeme moci možná i vystoupit na veřejnosti. Kroužek je určen pro děti z 2.–5. třídy.

Konverzační hebrejština (4.–5. třída)
Vyučuje: Helena Divecká
Čas: úterý 13:15–14:00

Kroužek je určen pro děti, které by rády věnovaly čas výuce živé hebrejštiny. Zaměříme se na základy hebrejského jazyka jako prostředku komunikace. Budeme využívat hravé metody tak, aby děti výuka bavila a měly pocit, že si spíš jen hrají.

Paraša (3.–5. třída)
Vyučuje: Helena Divecká
Čas: středa 14:30–15:15

Budeme probírat parašu daného týdne. Soustředíme se na souvislost s dnešním životem. Budeme používat materiály programu TalAm. Hodina bude probíhat částečně v hebrejském jazyce.

Dramaťák
Vyučuje: Magdalena Gracerová Chrzová
Čas: po dohodě se zájemci

Dramaťák hravou formou rozvíjí schopnost koncentrace, fantazii, tvořivost a komunikativní dovednosti. Vede žáky k tomu, aby lépe poznali sebe sama a okolní svět, a získávali tak dovednosti a prostředky ke kultivovanému a přirozenému sebevyjádření.

Feuersteinova metoda – začátečníci i pokročilejší
Čas: po dohodě se zájemci


Kroužky od agentury krouzky.cz

Anglický jazyk pro 1. a 2. třídu, čtvtrke 13:50–14:50, 950 Kč

Hip Hop, pátek 13:30–14:30, 850 Kč

Pozn.: leták od agentury s podrobnými informacemi dostanete také 3. 9. 2018


Nižší gymnázium a 2. stupeň ZŠ

Vědomého cvičení na základě principů Hatha Jógy
Vyučuje: Hana Alisa Omer
Čas: středa 14:45–15:30

Síla, flexibilita, rovnováha, koordinace, úspor energie, klouby, vědomé dýchání, vědomá aerobika, meditace.

Mišne Tora: Průvodce po světě židovského práva
vyučuje: Aleš Weiss
Čas: po dohodě se zájemci

Kroužek je určený studentům od primy výše. Bude věnován studiu Maimonidova (1138–1204) přelomového halachického kodexu Mišne Tora. Mišne Tora není jen tlustou knihou obsahující dlouhý výčet přikázání. Je především originálním průvodcem po světě židovského práva, jehož cílem je ukázat judaismus jako smysluplnou životní cestu směřující ke šťastné společnosti a otevřenou světu a jeho tajemstvím.

Ranní modlitba
Vyučuje: Gafna Váňová
Čas: každý den od 7:50–8:25

Tento kroužek navazuje na ranní modlitbu z minulých let. Každé ráno se v něm budeme scházet ke studentskému šachritu, během kterého se děti naučí modlit se hlavní modlitby této části dne, v pondělí a ve čtvrtek si vyslechnou čtení z Tóry a krátkou drašu. Zájemci se také naučí sami modlitbu vést. Kroužek je otevřený pro všechny studenty i učitele školy nehledě na věk. Vítáni jsou i rodiče. Je možné do něj chodit i bez přihlášení a pouze nárazově.

Francouzský jazyk
Vyučuje: Renáta Šagátová
Čas: středa 14:00–15:00, 15:15–16:15

Cílem kroužku je, aby se žáci naučili ve francouzském jazyce interakci a komunikaci na základní úrovni, a to v každodenních běžných situacích. Ve výuce budou žáci pracovat s neverbální
komunikací těla a k osvojení „správné“ výslovnosti využijí různá rytmická a pohybová cvičení. Kroužek lze otevřít pro začátečníky a pokročilejší zájemce.

Vyučující

David Bohbot se trénování Krav maga věnuje již několik let, složil trenérské zkoušky.

Helena Ester Divecká vystudovala pedagogickou fakultu ZČU. V pedagogické činnosti usiluje o předávání odpovědnosti samotným dětem. Dlouhodobě vyučuje židovskou výchovu a hebrejštinu na 1. stupni (TalAm).

Anna Hoťová je knihovnicí a pedagožkou na LŠ, absolventkou kurzu Jak založit školní čtenářský klub.

Magdaléna Gracerová Chrzová vystudovala herectví na Konzervatoři v Praze a dramatickou výchovu na DAMU. Jako herečka účinkovala v divadle, televizi i filmu. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 1996, nejprve na Základní umělecké škole, Univerzitě Jana Ámose Komenského a v současné době učí na DAMU.

Tomáš Fingerland absolvoval konzervatoř, hlavní obor violoncello. Multiinstrumentalista. Pedagog a zakladatel hudební školy La škola.

Hana Alisa Omer žila více jak 40 let v Izraeli, kde absolvovala Akademii umění Bezalel v Jeruzalémě. Pracovala jako ilustrátorka a malířka. Od roku 1985 do roku 2010 učila jógu v mnoha výchovných a kulturních střediscích v Izraeli.

Renáta Šagátová vystudovala filologii a didaktiku cizích jazyků v Lyonu. Francouzštinu učí na víceletém gymnáziu a ve Francouzském institutu. Ve výuce klade důraz na komunikaci a vysvětlení gramatiky v kontextu, někdy pomocí her či divadelních scének.

Tereza Váňová učí na LŠ židovskou výchovu a židovská studia. Jejím koníčkem je studium židovských textů a studium ženských otázek v rámci judaismu.

Aleš Weiss vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor religionistika, kde je v současnosti doktorandem. V letech 2005–2010 studoval na Institutu židovských studií Pardes v Jeruzalémě, který kombinuje tradiční židovské vzdělání s akademickou otevřeností. Od roku 2010 pracoval v kulturním a vzdělávacím centru Židovského muzea v Praze, kde byl koordinátorem večerních vzdělávacích programů. Jako pedagog spolupracuje s Pražským centrem židovských studií při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době je učitelem judaismu na LŠ.Novinky