Volby do školské rady LŠ - zástupce pedagogů

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY LŠ – NÁVRHY KANDIDATUR

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou – v průběhu pedagogické rady (konkrétně 30. 9. 2020) proběhnou volby do Školské rady naší školy. Zástupcům pedagogů ve školské radě – za a G skončí tříletý mandát.

Je to dobrá příležitost pro ovlivňování správy školy. Školská rada např. projednává návrhy školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy aj.

Prosím, zda byste navrhli vhodné kandidáty do Školské rady (můžete i sami sebe). Návrh jmen můžete poslat emailem členům volební komise – Martě Ledinské, Kateřině Weberové nebo Tereze Rejškové. Termín je do 15. 9. 2020. Funkční období je na 3 roky, Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Lze navrhnout i stávající členy (počet funkčních období není omezen). Bližší informace o Školské radě najdete na webu školy v záložce Základní informace/Školská rada.

K podmínce kandidatury citujeme z Volebního řádu:

Čl. III

Zástupci pedagogů jsou voleni pouze za tu školu, pro niž podle pracovní smlouvy pracují. Voleni mohou být ti pedagogové, kteří mají řádnou pracovní smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou nebo kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti. V obou případech musejí být zaměstnáni nejméně na poloviční úvazek.Všechny tři zástupce volí celý pedagogický sbor.

S pozdravem

Marta Ledinská marta.ledinska@lauder.cz

Kateřina Weberová katerina.weberova@lauder.cz

Tereza Rejšková tereza.rejskova@lauder.czNovinky