Volby do Školské rady

Volební protokol
Volby do Školské rady Lauderových škol

Doplňovací volby: zástupce rodičů za ZŠ, zástupce rodičů za gymnázium a zástupce pedagogů za MŠ

Volební komise: Šárka Kvasničková, Radka Sobolová, Věra Semerádová

Datum konání voleb: 10. 4. 2019
Kandidát (učitel MŠ): Nikola Šafránková
Kandidát (rodiče ZŠ): Martina Franklová
Kandidátka (rodiče gymnázium): Martina Pojarová

Počet oprávněných voličů (učitel MŠ): 48
Počet odevzdaných platných hlasů (učitel MŠ): 31
Počet hlasů odevzdaných ve prospěch Nikoly Šafránkové: 31

Počet oprávněných voličů (rodiče ZŠ): 132
Počet odevzdaných platných hlasů (rodiče ZŠ): 43
Počet hlasů odevzdaných ve prospěch Martiny Franklové: 43

Počet oprávněných voličů (rodiče gymnázium): 133
Počet odevzdaných platných hlasů (rodiče gymnázium): 39
Počet hlasů odevzdaných ve prospěch Martiny Pojarové: 39

Volební komise konstatovala, že volby proběhly v pořádku, podle platného Volebního řádu Školské rady LŠ, volby byly platné (účast učitelé 65 %, rodiče ZŠ 32,6 %, rodiče gymnázium 29,3 %) a všichni tři navržení kandidáti byli zvoleni. Stávají se členy Školské rady LŠ na tři roky.

Připojené přílohy: 1) voličské seznamy, 2) odevzdané hlasovací lístky
V Praze dne 11. 04. 2019

Podpisy členů volební komise:

Šárka Kvasničková  Radka Sobolová  Věra SemerádováNovinky