VOLBY - NYNÍ

Vážení rodiče,

právě probíhají doplňovací volby do rodičovské části Školské rady za MŠ naší školy.

Bližší informace o Školské radě najdete na webu školy v záložce Základní informace/Školská rada. Do 19. 12. 2012 byl termín pro podávání kandidatur. Níže jsou uvedeni oficiální a schválení kandidáti pro volby do školské rady.

Volby jsou v termínu od 14. 1. do 16. 1. 2013. Volit je možné v sekretariátu školy (vždy od 8:00 do 16:00) – volební lístky je možné si vyzvednout u paní Kučerové v sekretariátu, kde je umístěna i volební schránka.Kandidáti do doplňovacích voleb rodičovské části Školské rady MŠ – LŠ

– Irena Poláková

– Dita Šnajdrová

– Jakub SchwabNovinky