Volby

Vážení rodiče a kolegové,

vypršel mandát dvou zástupců rodičů (ZŠ, G) v radě a jednoho pedagoga (MŠ). V průběhu konce srpna a září kolegové budou posílat informace ke kandidátkám a pak k vlastním volbám.

Tedy informace přijdou, včetně lhůt dle Volebního řádu školské rady LŠ. Do přelomu září a října by místa měla být dovolena.

Pokud někdo uvažujete o kandidatuře či víte o vhodném zástupci, můžete se domlouvat již nyní. Oficiálně zasílat pak v návaznosti na oznámení volební komise.

Zdravím.

Petr Karas

Členství ve Školské radě je dobrá příležitost pro ovlivňování správy školy. Školská rada např. projednává návrhy školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy aj. Funkční období je na 3 roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Bližší informace o Školské radě najdete na webu školy v záložce Základní informace/Vedení/Školská rada.

K podmínkám kandidatury citujeme z Volebního řádu:

Čl. II Zástupci rodičů jsou voleni pouze za tu školu, kterou navštěvuje jejich dítě, tzn. zástupce rodičů za MŠ má alespoň jedno dítě v MŠ, zástupce rodičů za ZŠ má alespoň jedno dítě v ZŠ a zástupce rodičů za G má alespoň jedno dítě v G.

Čl. VIII Volba členů školské rady probíhá jednokolově. Hlasování je tajné.Novinky