Volby

Voleb zástupců rodičů do školské rady se zúčastnilo méně než volebním řádem požadovaných 25 % (konkrétně 13,5 %). Proto nejsou výsledky platné. Nové kolo voleb se uskuteční v září 2012, rodiče budou včas informováni. Zářijový termín problém nepůsobí – funkční období současné školské rady LŠ končí až v říjnu. Pokud by výsledky v září dopadly obdobně jako současné, bude další kolo v listopadu, současně s třídními schůzkami. To je vždy záruka dostatečné účasti, jen by tento odklad způsobil cca 1–2 měsíce mezidobí ve fungování školské rady. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili voleb. Volební komise školské rady LŠ.Novinky