Veletrh pražských veřejných vysokých škol

Pražské veřejné vysoké školy pořádají 14. ledna 2016 první společný veletrh studijních příležitostí pro středoškoláky. Zaměří se na prezentaci bakalářských a víceletých magisterských oborů.

Návštěvníci se mohou těšit na

  • VSTUP ZDARMA
  • OBOROVÉ PŘEDNÁŠKY
  • AUTENTICKÉ PROSTŘEDÍ VYSOKÉ ŠKOLY V CENTRU PRAHY

Na veletrhu se představí

  • ČZU - Česká zemědělská univerzita v Praze
  • ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
  • UK - Univerzita Karlova v Praze
  • VŠE - Vysoká škola ekonomická v Praze
  • VŠCHT - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Umělecké školy - AMU, AVU, UMPRUM
  • Projekt Study in Prague – studijní obory veřejných vysokých škol vyučované v angličtině

První ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol se bude konat na Vysoké škole ekonomické v Praze 14. 1. 2016 od 9 do 16:30 hodin. V dopoledních hodinách zaplní přednáškové místnosti jednotlivé fakulty veřejných vysokých škol, které nabízí přírodovědné a technické obory. Odpoledne je vystřídají fakulty veřejných vysokých škol s nabídkou humanitních, ekonomických a IT oborů. Návštěvníci získají maximum informací a zároveň budou mít prostor pro položení svých dotazů.

Během celého dne budou v prostoru Vysoké školy ekonomické v Praze i stánky univerzit, kde účastníci získají veškeré materiály a přehled nabídky studijních oborů. Pro středoškoláky, kteří si ještě volbou oboru nejsou jisti, jsou připraveny celouniverzitní prezentace škol.

Více informací o veletrhu a programu najdete na
http://prazske-verejne-vysoke-skoly.cz/Novinky