Uzavření ZŠ a G

Informace pro rodiče a studenty k opatřením Bezpečnostní rady státu

(http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html)

Vážení rodiče, studenti, kolegové,

Od zítra (středy 11. 3.) do odvolání je uzavřena základní škola a gymnázium. A též přerušeny všechny školní kroužky. A školní jídelna pro stravování žáků ZŠ a G. Doba nebyla určena, ale předpokládáme spíše týdny.

Mateřská škola zůstává zatím v provozu. Dokud stát neudělá další nesystémový krok. Prosím, opravdu nebudeme v MŠ přijímat děti prvního stupně (ani starší). Ani „na chvilku“. Děkuji za pochopení.

Ruší se maturitní a imatrikulační ples. Bude přesunut na jiný termín. Již se hledá datum. Zatím se nebudou vracet peníze, jen pokud by se ples vůbec neuskutečnil (uděláme maximum pro konání), pak budeme vracet vstupné.

Lyžařský kurz 7.Z a 2.G normálně proběhne, návrat v pátek. Je to sportovní akce pod 100 účastníků, navíc stejně již probíhá.

Škola bude nadále otevřená, fungovat bude ostraha, vrátnice, sekretariát.

Rodiče dětí mladších deseti let školou povinných mají nárok na OČR – potvrzení v tomto případě nevydává dle informací MPSV praktický lékař, nýbrž škola. Zájemci tedy mohou chodit pro potvrzení do školy – vždy 8:00–16:00 – do sekretariátu školy.

Výuka

Dnes jsme měli velkou poradu pedagogů. Protože výluka bude trvat minimálně v řádu týdnů, pokusíme se vytvořit podpůrný systém elektronické výuky zahrnující domácí práce a úkoly, online cvičení a projekty, konzultace apod. Nezbytnou součástí však bude také spolupráce rodičů (u mladších žáků).

a)  Většina dětí si dnes vyzvedávala učebnice a pracovní sešity a brala si je domů. Prosím, učiňte tak i ostatní. Pomůcky si lze vyzvedávat ve škole, ideálně do pátku, pak už nikdo neví, jak bude moci být škola otevřená. Optimálně by do školy měli přijít rodiče.

b)  „Výuka“ bude probíhat dle stávajícího rozvrhu – bude v Bakalářích zachován. Každý den budou zadávány v Bakalářích úkoly – včetně odkazů na učebnice, pracovní sešity, případně tam budou vkládány soubory či odkazy na úložiště.

c)  Pro práci bude nutné se hlásit k Bakalářům přes web – řadu funkcí mobilní aplikace nemá. Níže přiložen stručný návod.

d)  Starší studenti, kteří pracují též s Moodlem či Google Classroomem, budou mít vždy v Bakalářích odkaz.

e)  Úkoly se budou vypracovávat a dle pokynů skeny či soubory ukládat zpět do Bakalářů – pro kontrolu či hodnocení.

f)  Neodevzdávání/nevypracovávání úkolů bude penalizováno/klasifikováno. Nepůjde ani tak o klasické domácí úkoly jako spíše distanční studium.

g)  Pro pár případů rodin, kde se nevyužívá internet či Bakaláři – lze se dohodnout na vyzvedávání úkolů a zadání v sekretariátu školy. Ale opravdu by bylo vhodné, aby se děti s dopomocí rodičů naučily ovládat tyto základní technologie.

h)  V některých případech se rozbíhají již online konzultace, zítra proběhne první Zoom meeting s třídou gymnázia, nicméně jde spíše o první vlaštovky – budeme na tom dále pracovat, také v závislosti na délce vyhlášených opatření.

i)  Informace pro studenty vyššího gymnázia – na seminárních pracích se nic nemění, termíny zůstávají v platnosti.

j)  Také přijímací zkoušky a maturity se zatím plánují dle stávajících harmonogramů.

k)  Maturanti se budou ihned učit dle klasického rozvrhu, ale distančně ONLINE, budou s ním brzy seznámeni.

Pokud budete potřebovat více informací k Bakalářům, můžete psát na lucie.hall@lauder.cz, nebo klara.kubenova@lauder.cz. K organizačním pište mně: petr.karas@lauder.cz.

Situace se mění hodinu od hodiny, prosím, sledujte školní web a FB. Budeme se ale vždy snažit Vás co nejdříve informovat i maily.

Děkuji za pochopení.

Petr Karas, ředitel školy

Návod pro žáky a rodiče k přístupu k Bakalářům přes web

-  otevřít prohlížeč (chrome, firefox…)

-  zadat adresu: lauder.bakalari.cz

-  přihlásit se (o zapomenuté údaje žádat na adrese lucie.hall@lauder.cz)

-  v levém panelu zvolit „výuka“, dále „domácí úkoly“

-  klikem otevřít příslušný úkol

-  v případě, že je možné úkol odevzdat elektronicky (vedle zadání je symbol modré šipky), je možné vpisovat přímo do okna v úkolu i přikládat soubory (z počítače, z telefonu, z flešky…) a úkol odeslat

-  v případě, že se úkol neodevzdává elektronicky, postupovat podle pokynů vyučujícíhoNovinky