Úspěch v soutěži

Ruth Peterová (žákyně 9. třídy ZŠ) obsadila krásné 2. místo v celopražském kole přírodovědné soutěže Pražský pramen, který probíhal ve dnech 8.–10. 11. na gymnáziu Botičská. Navázala tak na úspěchy naší školy v loňském roce v této soutěži. Ruth k výsledku gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci LŠ.


Novinky