Týdenní daf

Lauder daf pro tento týden k paraše Va-jikra naleznete zde.

Jedinečné trikové zpracování paraši studenty je zde.
Dvě studentky z primy se inspirovaly především 1. veršem 39. kapitoly knihy Genesis:
Z látky fialově purpurové, nachové a karmínové zhotovili tkaná roucha pro přisluhování ve svatyni; zhotovili též svatá roucha pro Árona, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal...

Přehled všech týdenních dafů je v záložce Judaismus.Novinky