Text o smlouvách ve 4.ZŠ

Žáci čtvrté třídy uzavírají každé pololetí již od první třídy smlouvu s rodiči a s třídní učitelkou o svém  cíli.

Předmětem těchto smluv je dohoda o dosažení určitého cíle, který si žáci a žákyně stanoví sami. Smlouva se vztahuje buď k řešení problémů a úloh, korespondujících s obsahem učiva, nebo k oblasti žákových zájmů (např. prostorový model, návrhy šatů apod.).

Po podpisu smlouvy následuje dvouměsíční usilovná samostatná práce dětí. V určený termín práci prezentují před celou třídou a vystavují výsledky své práce obvykle v den vysvědčení, kdy do školy přicházejí rodiče na ukázku všech prací.

Některé letošní práce za první pololetí byly opravdu na vysoké úrovni. Na stránkách školy jsme jako ukázku použili práci Karen Bohbotové „Průvodce  po České republice“.

Ve čtvrté třídě se nyní můžete podívat např. na stromy v deštných pralesích, kvíz o zvířatech, návrhy společenských šatů a další zajímavé práce.


Novinky