Testování covid-19

Vážení rodiče, žáci a kolegové,

ve dnech 22. a 29. listopadu se uskuteční další testování – ve všech školách a školských zařízeních v ČR. Antigenem, co známe, neinvazivní samotest. Dokoupíme testy tak, aby se mohli testovat všichni, očkovaní a neočkování.

Minulý týden odhalilo testování v naší škole jeden pozitivní případ (potvrzen PCR), dnes další dva. Rozjíždí se to. Množí se tu návrhy na omezení provozu škol, na testování PCR apod. Snažíme se, co to jde, neomezovat výuku a aktivity kolem. PCR je senzitivnější, ale ve škole s tím máme i řadu problémů – v tuto chvíli nehradí stát, částky za testování jsou extrémně vysoké (lze na pojišťovnu, společnosti nám to nabízejí, ale řada rodičů nechce přijít o možnost bezplatných testů), výsledky jsou nejdříve druhý den, kdy děti mezitím jsou spolu, navíc u testů zde ve škole máme možnost zopakovat test, pokud je neprůkazný, u PCR toto odpadalo – měli jsme cca 5–10 % neprůkazných testů každé testování.

Raději proto volíme další z možností – a to sice testovat vícekrát týdně, antigenem. Tento týden tak proběhne další kolo testování ve čtvrtek (18.), příští týden ve středu (24.) a pak pravděpodobně každou středu (kromě pondělků, které asi zajistí stát). Nebo možná mezitím stát nařídí (a uhradí) testování PCR.

Toto testování (středy/čtvrtky) je 100% dobrovolné, pro očkované i neočkované – škola nemůže nikomu nařídit. Z druhé strany toto ne zcela přesné testování (už proto, aby vlastně bylo pro děti maximálně komfortní, takže jde o minimalistický zásah) má smysl především, pokud se testují všichni, nebo skoro všichni.

Pro ilustraci přikládám leták, který dnes vytvořilo MŠMT ke školám a covidu-19 – z něj je vidět, že škola oficiálně nenese žádnou zodpovědnost a nemá žádnou pravomoc. Vše má řešit hygiena. Reálně nese škola všechnu odpovědnost a nemá žádnou pravomoc…

Děkuji za pochopení.

Petr KarasNovinky