Testování

Zde odkaz na video MŠMT k testování:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=2s

Zde metodika k testování:

http://www.lauder.cz/docs/msmt_manual_testovani_1617954390.pdf

Zde stručné info z LŠ:

Testování

2x týdně testování žáků a dětí MŠ

Vždy v pondělí a ve čtvrtek, pokud některý z žáků nebude v pondělí či čtvrtek přítomen, pak v den příchodu do školy.

Budou použity neinvazivní antigenní testy – samotesty – výtěr z nosu (do 2 cm). Centrálně dodány státem do škol.

V metodice psáno, že mohou pomoci rodiče, ale byli bychom rádi, pokud by rodiče do školy raději vůbec nevstupovali. Děti to zvládnou, my také. V mimořádných případech se domluvíme.

Můžete zhlédnout návodná instruktážní videa na stránkách ministerstva.

Pedagogové nebudou zasahovat do výtěru, budeme asistovat u odečtů testování.

Testování proběhne pro děti MŠ v prostorách MŠ (terasy), pro žáky ZŠ v tělocvičně.

1. Žáci ZŠ po příchodu půjdou přímo do tělocvičny. Děti přijdou v daný čas do tělocvičny provést si test na vyhrazeném stanovišti.

2. Po provedení testu budou poslány v roušce do třídy, kde vyčkají vyhodnocení testů.

3. V případě pozitivního testu, si žáka vyzvedne zákonný zástupce, dostane od školy potvrzení pro dětského lékaře k vystavení žádanky na PCR. Do výsledku testu PCR se zbytek třídy učí další den (dny) normálně.

4. Žáci nebudou používat šatny, ale prostor před třídou k odložení svršků vyjma 1. třídy, která (po 19. 4.) půjde do šatny.

5. Pro snazší organizaci prosíme, aby v pondělí a čtvrtek přicházeli žáci dle tříd:

3. třída v 8:10

4. třída v 8:20

5. třída v 8:30Novinky