Testování

5. a 9. tříd organizuje Česká školní inspekce. Je to akce celostátní. Testují se znalosti a dovednosti z češtiny, matematiky a angličtiny. Výsledky se žáci dozvědí, nikam se nezapočítávají (prospěch apod.).

Týká se naší 5. třídy a kvarty (4.O). Na naší škole proběhnou 13. května (kvarta) a 14. května (5. třída). Vždy dopoledne. Testy jsou online - škola jen zprostředkovává. Tvorba testů i jejich vyhodnocení je na ČŠI.

Více ZDE.Novinky