Terezín

Studenti spřáteleného gymnázia Přírodní škola připravili pro naši školu celodenní vzdělávací program v Terezině. Na setkání s realitou terezínského ghetta se studenti chystali už ve vlaku, kdy si pročítali připravené texty. V Terezíně se prostřednictvím hry blíže seznamovali s životem v ghettu. Navštívili muzeum ghetta a sami vytvořili jedno číslo časopisu Vedem. Přírodní škole děkujeme za výjimečný den, plný zážitků a poznání.

Obálky časopisu Vedem v sekci Základní informace - Ke stažení - Různé (vybrané na FB).

Fotografie - na FB školy.

Hlavní text - jako článek na úvodní stránce webu LŠ.Novinky