Téma půlročního projektu

Pro školní rok 2022/23 byla tématem půlročního celoškolního projektu zvolena CESTA.Novinky