Světový den židovského studia

SVĚTOVÝ DEN ŽIDOVSKÉHO STUDIA

Program

7. 11. 2010

9:00 přednáška rabína Karola Sidona. Téma: „Se srdcem v dlaních – Choni Hamaagal a jeho potomci.“

10:30 přestávka

11:00 přednáška rabína Menachema HaKohena. Téma: „Nebeský a pozemský Jeruzalém – vztah mezi svatým a sekulárním životem.“

12:30  přestávka na oběd

13.30 přednáška rabína Dushinského. Téma: „Talmud“.

 15:00 závěr

 

Souběžně bude probíhat program pro děti organizovaný občanským sdružením Chinuch:

9:00 - 10:15 ranní rozcvičení těla i duše
10:30 - 12:30 nedělní škola připravená učitelkami o.s. Chinuch (dle věkových kategorií)
12:30 - 14:45 týmová hra s židovskou tématikou

 

Program se koná v budově Lauderových škol, Belgická 25, Praha 2

Bližší informace Vám ráda podá Veronika Dubová, Lauderovy školy, tel: 777 700 858.

Fotogalerie

Foto Foto Foto FotoNovinky