Světový den židovského studia

Pozvánka

Program

Lauderovy školy se 7. listopadu 2010 připojí ke Světovému dni židovského studia. Oslavte s námi společným studiem den, kdy rabi Adin Steinsaltz dokončí svůj monumentální překlad a komentář k Talmudu. A nejen to – rozhodli jsme se využít příležitosti, pozvat i přespolní a začít už o šabatu. Čeká vás zajímavý program (i pro děti) a dobré jídlo. Akce probíhá ve spolupráci s JDC, NFOH a sdružením Chinuch.

Přihláška

 Novinky