Svátky měsíce tišri

11. září od 15.30 do 18 hodin v Lauderových školách

Čekají vás zajímavé aktivity pro společnou práci rodičů a dětí:
budete si moci vyzkoušet jablečný tanec, pletení kulaté chaly a hledat všemi smysly ingredience na sváteční šoulet.

Ověříte si své znalosti o Ušpizin – sedmi hostech suky, dostanete možnost odhodit to, co vás trápí, do malované školní řeky nebo si pohrát s lulavem a jablky při zajímavé výtvarné aktivitě.

Drobné občerstvení je zajištěno.
Prosím, přineste si s sebou spodní
části / dna dvou PET lahví.

Pozvánka na FB - ZDENovinky