Stravné

Vážení rodiče, vážení kolegové.

Od ledna 2015 rozbíháme online sledování, objednávání a kontrolu stravného v naší škole. Každý strávník v LŠ má či bude mít vlastní účet, pod kterým lze objednávat a rušit obědy (svačiny), vybírat hlavní/vegetariánské jídlo (ZŠ, G), prohlížet jídelníček, kontrolovat, zda obědy byly „vyzvednuty“, sledovat platby a celkový stav financí (výše přeplatku/nedoplatku).

Každý účet má jedny přihlašovací údaje, tedy zvlášť u studentů gymnázia je na zvážení rodičů, zda se budou o přístup dělit či nikoliv. S ohledem na četné případy, kdy studenti obdrží peníze, ale neplatí si obědy a rodiče o tom nevědí, na to raději upozorňujeme. Prvotním heslem je evidenční číslo strávníka, nicméně lze v nastavení měnit a tedy může se stát, že budete „odříznuti“ druhým uživatelem stejného účtu :)

Veškeré online operace probíhají na serveru poskytovatele služeb naší jídelny – společnosti VIS. Dostat se tam lze odskokem z našich webových stránek, příp. viz dole.

Prvotní hesla Vám pošlou třídní během tohoto či na začátku příštího týdne, pak lze měnit. Pokud by se vyskytl jakýkoliv problém, prosím, obracejte se na vedoucí školní jídelny, paní Moniku Brichovou (jidelna@lauder.cz, 777 712 643).

Zvlášť z počátku prosím o jistou shovívavost. Věřím, že tuto službu oceníte.

Dosavadní způsob odhlašování/přihlašování apod. zůstává i nadále funkční.

Přeji pěkný den.

Petr Karas, Lauderovy školy

Způsob přihlášení:

Stránky: www.strava.cz

Číslo (výběr) jídelny: 5692

Uživatel: prijmeni.jmeno (vše malé, bez diakritiky)

Heslo: evidenční číslo strávníka (zašlou třídní učitelé / zaměstnanci si mohou zjistit v sekretariátu školy)Novinky