Stavební práce v Belgické ulici

Plánované stavební práce, jejichž výsledkem bude obnova vodovodních řadů a kanalizace, začínají v Belgické ulici v úseku od křižovatky s Rumunskou ulicí směrem k Uruguayské, respektive Bruselské ulici. Navazovat budou práce v úseku mezi Bruselskou a Záhřebskou a ukončí je na jaře příštího roku oprava úseku Záhřebská – Jana Masaryka. Po pracích ve výkopech dostane Belgická nový povrch.

Plán stavebních prací:

1. Etapa – Práce v Belgické ulici bude probíhat v úseku Rumunská – Bruselská od  11. dubna do 30. června 2016. Od 1. července 2016 by měla zahájit Technická správa komunikací hl. m. Prahy v tomto úseku rekonstrukci povrchů pozemních komunikací.

2. Etapa – Další úsek Bruselská – Záhřebská se bude rekonstruovat od 1. listopadu. Práce by měly skončit 16. prosince 2016.

3. Etapa – Rekonstrukce úseku Záhřebská – Jana Masaryka bude probíhat od 1. března do 30. dubna 2017.

Belgická ulice bude uzavřena v celé šíři pro automobilovou dopravu vždy v celé délce jednotlivých etap. Chodníky budou průchozí pro pěší po celou dobu výstavby. Při provádění jednotlivých přípojek vodovodu a kanalizace budou použity pochozí lávky.
Pracovní doba je nastavena na 7 až 19 hodin, pondělí až neděle.
Před stavbou zhotovitel (Metrostav) kontaktoval všechny správce jednotlivých budov v I. etapě, ve kterých se nacházejí vjezdy do vnitrobloku a do garáží, aby sestavili seznam RZ tam parkujících automobilů. Tento seznam byl předán na odbor dopravy Prahy 2 a na základě seznamu budou vyhotoveny dočasné parkovací karty do modrých zón.​
Zásobování a dovoz zboží do jednotlivých firem bude probíhat ručně po chodníku s tím, že zásobovací automobil zastaví tak, aby nebránil provozu v přilehlých průjezdných ulicích.​ Podobně bude probíhat stěhování – ručně po chodníku. Stěhovací automobil zastaví tak, aby nebránil provozu v přilehlých průjezdných ulicích.
Pravidelně bude probíhat čištění přilehlých, stavbou používaných komunikací a při veliké prašnosti stavby skrápění komunikací pomocí vodního proudu.
Následnou rekonstrukci povrchu celé Belgické bude provádět TSK Praha (Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s.).

zdroj: www.praha2.cz/pristi-tyden-v-pondeli-zacnou-prace-v-belgicke-ulici.htmlNovinky