Statistika maturit

Dobrý den.

CERMAT konečně dal k dispozici celkové výsledky maturit 2014 včetně podzimu. Nemá smysl se zabývat celkem - ústní zkoušky jsou mimo jakákoliv objektivní měřítka. Tak tedy jen společná státní maturita, písemná část:

Český jazyk a literatura (% úspěšnosti)
didaktický test - průměr ČR 74,5, 4-letá gymnázia 84,6, LŠ 88,8
písemná práce - ČR 68,3, 4G 77,0, LŠ 79,6

Anglický jazyk (% úspěšnosti)
didaktický test - průměr ČR 74,5, 4-letá gymnázia 84,7, LŠ 90,8
písemná práce - ČR 79,1, 4G 88,6, LŠ 95,0

S ohledem na fakt, že jsme primárně komunitní školou, tak jsou to hezké výsledky. Studentům i vyučujícím děkuji.

Petr KarasNovinky