Školské rady

Na zasedání školských rad LŠ dne 7. 10. byly po projednání schváleny změny ve Školním řádu LŠ (práva žáků), úpravy ve Školním vzdělávacím programu (dotace hodin Ov a Fy v 6. a 7. třídě) a odsouhlasena Výroční zpráva LŠ.
Studenti gymnázia budou vyzvání k dovolení zletilého zástupce do Školské rady gymnázia, v listopadu proběhnou volby zástupce rodičů do téže rady.


Novinky