Školská rada - volby

Vážení rodiče,


dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou – v říjnu proběhnou volby do Školské rady naší školy.

Je to dobrá příležitost pro pozitivní ovlivňování správy školy. Školská rada např. projednává návrhy školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy aj. Jeden z členů rady je také zástupce rodičů dětí MŠ, jeden rodičů žáků ZŠ a třetí studentů gymnázia. Pokud byste měli zájem navrhnout kandidáty do Školské rady, můžete poslat návrh jmen emailem členům volební komise – M. Preissovi, P. Karasovi. Termín je do 19. 9. 2012. Funkční období je na 3 roky, Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Bližší informace o Školské radě najdete na webu školy v záložce Základní informace/Školská rada.

Několik kandidátů již máme – z jara 2012 (prosíme je o potvrzení kandidatury pro podzimní volby). Ale protože tehdy volby proběhly neúspěšně (nedostavil se požadovaný minimální počet voličů), konají se nyní znovu a možnost kandidovat mají i rodiče žáků nových prvních tříd (1.ZŠ, 1.O, 1.G).


S pozdravem


Marek Preiss, zástupce rodičů za ZŠ ve Školské radě, preiss@pcp.lf3.cuni.cz

Petr Karas, předseda Školské rady, petr.karas@lauder.czNovinky