Školská rada

Vážení rodiče,


dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou – v lednu 2013 proběhnou

doplňovací volby do Školské rady naší školy. Za mateřskou školu – kde dosavadní člen, rezignoval.

Pokud byste měli zájem navrhnout kandidáty do Školské rady – MŠ, můžete poslat návrh jmen emailem členům volební komise. Termín je do 19. 12. 2012. Funkční období je na 3 roky, Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Bližší informace o Školské radě najdete na webu školy v záložce Základní informace/Školská rada.


S pozdravem


členové volební komise

Petr Karas, petr.karas@lauder.cz

Gabriela Kučerová, gabriela.kucerova@lauder.cz

Radka Sobolová, radka.sobolova@lauder.czNovinky