Školská rada

Volby do rodičovské části Školské rady proběhly v pořádku. Zvoleni byli:
za MŠ pan Jakub Peter, za ZŠ paní Veronika Büchler a za G pan Michal Kvasnička.

Všem kandidátům děkuji za ochotu podílet se na práci pro školu.
Současně děkuji zástupcům rodičů, kteří pracovali ve Školské radě LŠ v uplynulém funkčním období.

Jakmile se doplní ještě "komora" za zaměstnance školy, bude svolána první schůze nové rady, kde bude zvoleno nové vedení Rady.Novinky