Školská rada

12. října se sešla školská rada ve staronovém složení. Na své schůzi schválila školní řád LŠ pro školní rok 2009/2010 a školní vzdělávací program MŠ. Paní ředitelka Kateřina Dejmalová poděkovala paní Miriam Loukotové, paní Ditě Roubíčkové a paní Radce Sobolové za práci ve školské radě. Noví členové si zvolili za svého předsedu pana Petra Karase.Novinky