Školská rada

Lauderovy školy mají od šk. roku 2009/2010 jednu školskou radu (společnou pro MŠ, ZŠ a gymnázium). Rada má deset členů; jsou to zástupci zřizovatele, rodičů a pedagogů.

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni do Školské rady:
– Veronika Büchler (MŠ)
– Marek Preiss (ZŠ)
– Romana Štěpánková (gymnázium)

Za zletilé studenty školy:
– David Kosák (gymnázium)

Za pedagogické pracovníky školy:
– Nikola Šafránková (MŠ)
– Gabriela Bimková (ZŠ)
– Petr Karas (gymnázium)

Za zřizovatele:
– David Kostka
– Petr Kučera
– Věra Semerádová


Novinky