Školní klub

Vážení rodiče, milí žáci,

pro nový školní rok jsme připravili novinku pro žáky 4.–6. třídy (a primy). Zřídili jsme nový tzv. školní klub, který doplňuje a částečně nahrazuje družinu.

Nabídka kroužků – tedy dosavadní „školní klub“ – samozřejmě zůstává, jejich seznam brzy najdete na školním webu. Ale nově bude existovat možnost pro žáky na konci 1. stupně a na začátku 2. stupně zůstat ve škole po vyučování. Reagujeme tak na poptávku rodičů, ale také na skutečnost, kdy mnozí žáci navzdory školnímu řádu setrvávají ve škole dlouho po vyučování, potulují se po šatnách, případně vysedávají, kde se dá, a „paří na mobilech“.

Od 1. září mohou žáci 1.–4. třídy navštěvovat družinu – jako doposud. Zároveň však mohou žáci 4.Z, 5.Z, 6.Z a 1.G setrvávat ve škole ve školním klubu za jasně daných pravidel:

1) jen místnost 4.Z (101),

2) s pedagogickým dozorem – Lyudmila Rakovcy,

3) 13:00–17:00,

4) „herní okénko“ na mobilech jen 14:00–15:00, v ostatní časy bez možnosti používat mobil,

5) místnost bude mít k dispozici deskové hry apod. – lze trávit čas aktivně i zcela pasivně, nebude povinný společný program.

Do školního klubu se není třeba registrovat. Je zdarma. Jediná pravidla jsou výše daná (plus školní řád).

Současně však budeme bez výjimek vyžadovat, aby žáci, kterým skončí výuka (a jsou po obědě), buď opustili budovu školy, nebo šli do školního klubu (nebo byli zapsáni do družiny, pokud jsou z 1.–4. třídy). Lze jako dosud, je-li otevřená knihovna, trávit čas také tam.

Děkuji za pochopení.

A brzy na viděnou v novém školním roce.

Petr KarasNovinky