Školní jídelna

Vážení rodiče, milí žáci,

není to zrovna logické, ale nařízení vlády umožnilo stravování ve školních jídelnách i žákům na distančním vzdělávání. A to ve smyslu provozovny - tedy přímo v jídelně.

Nejsem jistý, zda je to vhodné - když už jinak do školy nemohou, ale chápu, že to je primárně sociální opatření.

Jak jsem psal, všem žákům byly odhlášeny obědy (a svačiny). Pokud však někdo ze zdravých žáků LŠ potřebuje chodit na obědy, je to možné. Ale jen v případě, že si přihlásí oběd. Plus bude chodit v době 12:30–13:15, kdy už v jídelně nejsou děti školky.

Prosím, nevyužívejte tuto možnost k setkávání se se spolužáky ve škole. V takovém případě bychom museli dále realizovat dělení dle časů apod. Řešíme zásadnější věci.

Děkuji za pochopení.

Petr KarasNovinky